Vad är migrän och
kronisk huvudvärk?

Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar och bara i Sverige lider 1,4 miljoner människor av migrän i någon form. Det är ungefär var åttonde svensk. Räknar man globalt handlar det om strax över en miljard människor. Migrän är attacker av intensiv huvudvärk som oftast pågår i ett halvt till ett dygn. Värken kan bli värre vid rörelse och fysisk ansträngning. Vid migränattacker är det vanligt att samtidigt må illa och bli extra känslig för ljud och ljus. Migränhuvudvärk beskrivs ofta som borrande, dunkande eller pulserande, och kan komma utan förvarning eller förkänningar.

Utlösande faktorer för migrän är högst individuellt, för vissa drabbade går attackerna inte att härleda till något specifikt medan andra har en eller flera triggerfaktorer såsom stress, hormonförändringar, sömnbrist samt specifika födoämnen och lukter.

Om behandlingen

K.O.S.-behandling – en enkel och skonsam
behandlingsmetod mot migrän och rinit

Efter flera års forskning och flera patientstudier CE-märktes K.O.S-behandlingen i maj 2021 för förebyggande behandling av kronisk migrän hos vuxna över 18 år. I augusti 2021 började kliniker i Malmö, Solna och Göteborg behandla migränpatienter med K.O.S, det är första gången K.O.S-behandlingen används för behandling av kronisk migrän i reguljär klinisk praktik.

K.O.S-behandlingen går ut på att en kateter med en liten ballong förs in i patientens näsa. Ballongen blåses upp och vibrerar sedan i en viss frekvens under cirka tio minuter. Detta görs i båda näsborrarna.

Din behandlande läkare eller sjuksköterska för in ballongen i en näsborre åt gången. Ballongen blåses sedan upp med ett lätt tryck och genom vibrationer stimuleras nervsystemet, samtidigt som näsans slemhinna bearbetas.

FAQ

Vanliga frågor och svar

K.O.S-behandlingen är CE-märkt vilket innebär att den uppfyller kraven på klinisk effekt och säkerhet för behandling av vuxna med kronisk migrän enligt det europeiska direktivet för medicintekniska produkter.

Ja. K.O.S-metoden är en CE-märkt behandling mot kronisk migrän och kronisk rinit. CE-märkningen innebär att K.O.S uppfyller kraven på klinisk effekt och säkerhet för kronisk migrän och kronisk rinit i det europeiska direktivet för medicintekniska produkter.

Behandlingen tar 20 minuter totalt.

Från de kliniska studier som genomförts har inga oväntade bieffekter rapporterats, men under behandlingen upplever en del patienter obehag eller att det gör lite ont (vid första behandlingen), ett något ökat tårflöde, ett behov att nysa och tillfällig domning i överläppen.

Effekten av behandlingen mot kronisk migrän är individuell, och når full verkan i olika takt från patient till patient.

Viktig information

För att genomgå behandlingen mot kronisk migrän måste du vara över 18 år och:

Välkommen att boka tid

K.O.S-behandling finns tillgänglig
att boka på följande kliniker

K.O.S-kliniken i Solna
Solna Centrum, Solna Torg 3, våning 7

tel: 08 755 00 15 eller 072-2525558
info@orondoktorn.se 

K.O.S-kliniken i Malmö
Stormgatan 14, Malmö

tel: 0723-252800
mottagning@skopi.se

K.O.S-kliniken i Göteborg
Götabergsgatan 7, Göteborg

tel:073-5364000
doktorvast@gmail.com